โครงการสร้างผู้นำและปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา 2564

โครงการสร้างผู้นำและปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิรราชพยาบาล
ปีการศึกษา 2564 (ผ่านโปรแกรม Zoom)
 
?วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 – 15.30 น.
?ระยะเวลาลงทะเบียน: ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564
ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.sirirajgrad.com/orientation2021
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอภิสิทธิ์ ธรรมมะ
? โทร. 02-4196405-6
? Email: sigradstudy@gmail.com

การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
 
– วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1:
ส่วนงานและสถาบันสมทบที่มีบัณฑิตจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ฝึกซ้อม
– วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2: 
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 (ช่วงเช้า)
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 (ช่วงเช้า)
– วันฝึกซ้อมใหญ่: ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 (ช่วงเช้า)
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 (ทั้งวัน) 
 
? รายละเอียดการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 และการฝึกซ้อมใหญ่ สามารถดูได้ที่ https://egraduation.mahidol.ac.th ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

โครงการสร้างผู้นำและปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิรราชพยาบาล ปีการศึกษา 2563

โครงการสร้างผู้นำและปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิรราชพยาบาล
ปีการศึกษา 2563 (ผ่านโปรแกรม WebEx)
 
?วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 – 15.00 น.
?ระยะเวลาลงทะเบียน: 17 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.sirirajgrad.com/orientation2020
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอภิสิทธิ์ ธรรมมะ
? โทร. 02-4196405-6
? Email: sigradstudy@gmail.com

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
 
พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ศิษย์เก่า และพี่ ๆ ศิลปิน ที่จะมาร่วมสร้างความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจ ให้กับนักศึกษาใหม่ แบบ Online
 
?️ เข้าร่วมผ่านทาง Zoom meeting ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป
 
? ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าทาง google form ได้ที่
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563
 
?ก่อนวันปฐมนิเทศ 1 วัน บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดส่งลิงค์ Zoom Meeting ID ให้กับนักศึกษาทางอีเมล
?นักศึกษาสามารถ download โปรแกรม Zoom meeting ได้ที่ https://zoom.us/support/download
 
ทั้งนี้ในการเข้าร่วมงาน นักศึกษายินดีให้ใช้ภาพและเสียงในขณะร่วมงาน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย