ประกาศ!! เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19

?ประกาศจากงานการศึกษาระดับหลังปริญา‼

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทางงานการศึกษาระดับหลังปริญญาได้มีการปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Work From Home ทำให้การโทรติดต่องาน/สอบถาม เกิดความไม่สะดวก

จึงขอรบกวนนักศึกษาบัณฑิตและเจ้าหน้าติดต่อทางงานการศึกษาระดับหลังปริญญาผ่านทางช่องทาง LINE OFFICIAL

?ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เมษายน 2564 ⏰เวลา 8.30-16.30 น.

สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา??https://lin.ee/WaDN18n
สำหรับเจ้าหน้าที่??https://lin.ee/IPuJN1o