เปิดรับสมัครรายวิชา SIID501 MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE

📢เปิดรับสมัครแล้ว‼ รายวิชา SIID501 MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE

 👩🏻‍⚕️สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับ Cell และ Molecular Biology เป็นวิชาบังคับเบื้องต้นสำหรับการศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

 📆เริ่มเรียนตั้งแต่ 21 มิ.ย. 64 – 21 ก.ค. 64

 👉🏻สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษาระดับหลังปริญญา:
โทร: 02 419 6405-6
เว็บไซต์: www.sirirajgrad.com
Line: @690ruyzx