ทุนการศึกษา China-AUN Scholarship 2022

The Ministry of Education of the People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ AUN
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา China-AUN Scholarship 2022 โดยประสงค์มอบ Full Scholarship ซึ่งครอบคลุม
🔹Tuition waiver 🔹ค่าที่พัก 🔹Stipend 🔹Medica Insurance
เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 30 ทุน‼
โดยสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนการศึกษาตลอดจนสาขาวิชา รายละเอียดการสมัครได้ที่ www.campuschina.org หรือ www.aunsec.org
📆ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ AUN Secretariat (Ms. Naparat Phirawattanakul/ Email: aun.naparat@gmail.com) หรือทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-215-3640