เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้ารับการอบรม หลักสูตร IT Security Awareness และ หลักสูตร PDPA Awareness

🔐 เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้ารับการอบรม หลักสูตร IT Security Awareness และ หลักสูตร PDPA Awareness
 
📅 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ‼️
 
โดยมีขั้นตอนการเข้ารับการอบรม ดังนี้
 
1. ช่องทาง SivWORK ➡️ Portal (พอร์ทัล) ➡️ เลือกหลักสูตร IT Security & PDPA Awareness ➡️ Login Username / Password AD ตนเอง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หรือ ตรวจสอบข้อมูล User ผู้ใช้งานได้ทาง https://si-eservice3.si.mahidol.ac.th/selfservice/
 
2. Scan QR Code เข้าอบรม หลักสูตร IT Security Awareness และ Basic PDPA Awareness