สมัครทุนบัณฑิตศึกษารอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564

📆เปิดสมัครตั้งแต่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
📝ทุนประเภทที่ 1
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1
ค่าลงทะเบียน (ตามอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาคปกติ)
เงินรายเดือน
– ปริญญาโท 6,000 บาท
– ปริญญาเอก 12,000 บาท
📝ทุนประเภทที่ 2
(ชั้นปีที่ 2-3 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท)
(ชั้นปีที่ 2-4 สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก)
ค่าลงทะเบียน (ตามอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาคปกติ)
เงินรายเดือน
– ปริญญาโท 6,000 บาท
– ปริญญาเอก 12,000 บาท
ดูรายละเอียดและสมัครทุนได้ที่
👉🏻 คลิกที่ https://bit.ly/38KfyBd