รับสมัครนักศึกษาระดับป.โท/ป.เอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา 2567

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) ปีการศึกษา 2567
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2567

รายชื่อหลักสูตร ป.โท
https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/announce/cur_open_list.php?Level=m

รายชื่อหลักสูตร ป.เอก
https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/announce/cur_open_list.php?Level=d

ผู้สนใจสามารถสมัคร online ได้ที่ website บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล https://graduate.mahidol.ac.th/