ประชาสัมพันธ์รายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicine

Principle and benefit of biomedical informatics, data search and reference management, principle of big data management and analysis, ethics in biomedical informatics, health and biomedical communication technology, Capstone in Communication and Informatics in Biomedicine 

สามารถเทียบเคียงรายวิชา SIID527: Biomedical Communication and Informatics ของหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก


Register for Graduate Student / ป.บัณฑิตชั้นสูง

Duration: Dec 6 – 17, 2021 (Tuition fee 1,800THB)


Register for Public / บุคคลทั่วไป

Duration: Dec 6 – 17, 2021 (Tuition fee 4,500THB)


Click here to see course schedule

เปิดรับสมัครรายวิชา SIID501 MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE

📢เปิดรับสมัครแล้ว‼ รายวิชา SIID501 MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE

 👩🏻‍⚕️สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับ Cell และ Molecular Biology เป็นวิชาบังคับเบื้องต้นสำหรับการศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

 📆เริ่มเรียนตั้งแต่ 21 มิ.ย. 64 – 21 ก.ค. 64

 👉🏻สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษาระดับหลังปริญญา:
โทร: 02 419 6405-6
เว็บไซต์: www.sirirajgrad.com
Line: @690ruyzx

ผลงานนักศึกษารายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicine (International Program)

ได้ปิดคลาสกันไปแล้วกับรายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicine (International Program) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โดยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา SIID504 จำนวน 6 คน ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางงานการศึกษาระดับหลังปริญญาจึงได้ปรับการเรียนการสอนจากรูปแบบ On-site มาเป็น Online เกือบทั้งหมดผ่านระบบ SelecX เนื่องรายวิชานี้มีการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงในการทำสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น Infographic, Short Video งานการศึกษาระดับหลังปริญญาจึงได้มีมาตราการป้องกันในการที่ให้นักศึกษามาเรียนในรูปแบบ On-site

ในรายวิชานี้จะมีการมอบหมายโปรเจคในการทำสื่อมัลติมีเดียก่อนที่จะมีการปิดคลาส นักศึกษาจะต้องสร้างคลิปวิดีโอที่เป็นเชิงการให้ความรู้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งเขียน Abstract ส่งอาจารย์ผู้สอน ซึ่งนักศึกษาก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้เป็นอย่างดี

ผลงานนักศึกษาเผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube

ภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน โดยการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site

เปิดลงทะเบียน รายวิชา SIID504: Communication and Informatics in Biomedicine

รายวิชา SIID504: Communication and Informatics in Biomedicine

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 30 พ.ย. – 11 ธ.ค. 63 ผู้ที่สนใจสามรถสมัครได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/39gRDLV

ตารางเรียนเริ่มตั้งแต่ ม.ค. – มี.ค. 64 (วันพุธ บ่าย) 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
02 419 6405-6 หรือ sigradstudy@gmail.com