ทุน ” Women in STEM” เพื่อเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยหลังปริญญาเอก ( Fellowships Program)

สมัครทุน ” Women in STEM” เพื่อเดินทางไปศึกษาและท […]

Continue Reading

จัดการประชุมวิชาการ The 30th Year Anniversary Siriraj Immunology Conference on “Vaccines”

ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดก […]

Continue Reading

าควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมวิชาการ The 30th Year Anniversary Siriraj Immunology Conference on “Vaccines”

ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดก […]

Continue Reading

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2566 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษ Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2023)

🩺🌞 การประชุมวิชาการประจำปี การประชุมวิช […]

Continue Reading

งานหอสมุดศิริราช “NEJM Evidence” วารสารใหม่ ในเครือ NEJM Group (The New England Journal of Medicine)

🔺งานหอสมุดศิริราช “NEJM Evidence” วารสารใหม่ ใน […]

Continue Reading

โครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข หรือคอร์สเจริญสติศิริราช (Siriraj Mindfulness Meditation Course) ครั้งที่ 39

โครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข หรือคอร์สเจ […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท 1 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 25 […]

Continue Reading

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 3 ปีการศึกษา 256 […]

Continue Reading