รับสมัครต้นสังกัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามโครงการของโรงเรียนแพทย์ศิริราช พ.ศ. 2567

รับสมัครต้นสังกัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามโครงการของโรงเรียนแพทย์ศิริราช พ.ศ. 2567

แพทย์ผู้ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ต่อคณะกรรมการได้ ณ ห้องสำนักงาน งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรือ สแกน QR CODE ได้ที่นี้

https://drive.google.com/drive/folders/14wSwXI9MD9ZDdYIviBHe7wTkzFx4XFyA?usp=sharing

 

โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 33

2023 The Joint International Symposium of Translational Medicine Research and The 5th Anniversary Symposium for Double Degree Program

“2023 The Joint International Symposium of Translational Medicine Research and The 5th Anniversary Symposium for Double Degree Program”
ที่จะจัดในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน subtheme 3 หัวข้อ ดังนี้
และมี subtheme 3 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่
1. Omics and Bioinformatics approaches to Precision Medicine
2. Immunology and Infectious Disease
3. Drug Development
📌วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 นี้ ใน theme Moving toward global health and precision medicine
Subtheme:
1) Omics and bioinformatics approaches to health and diseases
2) Alternative medicines
3) Aging-related diseases
4) Immunology and infectious diseases
🔴ดาวน์โหลดกำหนดการ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด (หลักสูตรภาคพิเศษ)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด (หลักสูตรภาคพิเศษ)

🔎โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ในหลักการด้านระบาดวิทยา และประยุกต์ใช้ในการจัดปัญหาสุขภาพได้ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567

🎯สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ นางสาวสุรางคณา พรแจ่มใส นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ 0 2414 0779 หรือ E-mail: sipv.edu@gmail.com

เปิดรับสมัคร : แพทย์ (ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก)

เปิดรับสมัคร : แพทย์ (ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก)

เปิดรับสมัคร :19 ตุลาคม 2566
ปิดรับสมัคร :20 พฤศจิกายน 2566

⭐️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวันทนีย์ โทร. 086 064 2578
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=8420

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2567

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  6. สำเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
  7. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ

รับสมัครตั้งแต่ : 1 กันยายน 2566 – 6 ตุลาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ : ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2566

การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสามารถส่งด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่  6 ตุลาคม 2566

โดยส่งมาที่ : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

โรงพยาบาลศิริราช เลขที่  2  แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ10700

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร คลิ๊กที่นี้

สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณชลธิชา ชินบดี โทร. 0 2419 6433

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดพิษวิทยารอบที่1 ปี2567

🏨รับสมัครแพทย์ผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รอบที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2567 จำนวน 2 ตำแหน่ง
🗓ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2566
📚สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02 414 0779 หรือ 081 889 7886 ค่ะ
⬇️คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกรอบที่1 ปี2567

🏨คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1 จำนวน 4 ตำแหน่ง
🗓ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 2566 (เรียนควบคู่กับหลักสูตร ป.โท วิทยาการระบาด ของศิริราชค่ะ)
โดยมีโรงพยาบาลที่รับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก เปิดรับรอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 ก.ค. 66 นี้ ดังนี้ค่ะ
1️⃣ร.พ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
มือถือ 092 258 7707
2️⃣ ร.พ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อเบอร์ผู้ประสาน เลขาองค์กรแพทย์ 091 452 0666
3️⃣ ร.พ.ตราด จ.ตราด https://trathospital.go.th/#
คุณหมอที่สนใจ สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ทาง
email : sipv.edu@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครโครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 32

ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 32 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

รูปแบบการเรียน: ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 80 คน

สามารถสมัครได้ที่ www.sirirajconference.com

หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณทิชารัตน์ 02 419 6431