ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช

ขอเชิญชวน ร่วมบริจาค สมทบทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช

บริจาคเงินเข้ากองทุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ ชมรมศิษย์เก่าฯ และ กิจกรรมสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศิริราช วันนี้

ลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า
และรับของที่ระลึกจากชมรม

**บริจาค ๘oo บาท ได้รับร่มพับ 3 ตอน ขนาด 21 นิ้ว 1 คัน**

ร่วมบริจาคได้ที่ศิริราชมูลนิธิ
ชื่อกองทุน : ศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช เลขกองทุน  : D004120

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศิริราชมูลนิธิ โทร. 02 414 1414

E-mail : office@sirirajfoundation.org

งานศึกษาระดับหลังปริญญา 02-419-6405-6

แบบสำรวจความต้องการการทำงาน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

✨ ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการการทำงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์ที่จะเป็นสื่อกลางในการช่วยประสานงานเกี่ยวกับการหางานให้แก่นักศึกษา จึงจัดทำแบบสำรวจนี้ขึ้น โดยจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อสำรวจการจ้างงานของผู้ประกอบการและจะดำเนินการจัดทำระบบจัดหางานสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

?สามารถร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ลิงก์นี้ หรือสแกน QR Code ได้เลย!

เปิดกองทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส ได้เดินทางมามอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท แก่หน่วยงานบัณฑิตศึกษา งานการศึกษาหลังระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมเปิดบัญชีกองทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช ณ ศิริราชมูลนิธิ

สำหรับกองทุนฯ นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อกิจการและดำเนินกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาศิริราชต่อไป

✍ สำหรับผู้ที่สนใจสมทบทุนบริจาค สามารถเดินทางมาบริจาคได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ
เลขที่กองทุน: D004120
ชื่อกองทุน: กองทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช

ข่าวดี ? สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเข้าใช้งาน ??.?????? ??? ได้ด้วยนะ!!!

? วิธีการเข้าใช้งาน: เข้าใช้งาน Office 365 ได้ที่ https://login.microsoftonline.com
?‍? สําหรับศิษย์เก่าที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เข้าใช้งานด้วย
อีเมล name.sur@alumni.mahidol.ac.th

หมายเหตุ
1.) อีเมลนักศึกษา (เดิม) จะถูกเปลี่ยนเป็น alumni.mahidol โดยอัตโนมัติ สามารถเข้าใช้งานได้ด้วย password เดิม
2.) อีเมลนักศึกษา (เดิม) ของ google @student.mahidol.edu จะไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้สํารองข้อมูลด้วยนะครับ…

?‍?สําหรับศิษย์เก่าที่สําเร็จการศึกษา ก่อน ปีการศึกษา 2562 เข้าใช้งานด้วยอีเมลนักศึกษา (เดิม) name.sur@student.mahidol.ac.th

“ขอสงวนสิทธิ์การใช้งานสำหรับศิษย์เก่าที่มีรหัสนักศึกษาตั้งแต่ 53xxxxx จนถึงรหัสนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น”

[Application available soon] “Creative Design Thinking Course” for Mahidol University Postgraduate Alumni

✨Creative Design Thinking Course✨
?? Faculty of Graduate Studies is pleased to offer an online course for Mahidol Unviersity postgraduate alumni with free of charge.
?? Creative Design Thinking, a two-day course, will be offered on March 27 and April 3.
?? Mahidol University postgraduate alumni (both Thai and international alumni) are welcome to join the course with free of charge.
?Registration available on 20 March, 2021. Stay tuned ?
 
For more information, please contact
— Faculty of Graduate Studies, Mahidol University—
✏️ Facebook: https://web.facebook.com/grad.mahidol