ขอแสดงความยินดีกับชาวยุโรปคนแรก (Lorenzo) ในแผนกศัลยกรรมศีรษะและคอ

🌹 ขอแสดงความยินดีกับชาวยุโรปคนแรก (Lorenzo) 🇮🇹 ในแผนกศัลยกรรมศีรษะและคอ Laryngology #siriraj #ENTsiriraj

🌹 Dr.Lorenzo Salvatore Solimeno จากอิตาลี 🇮🇹 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Fellowship Training Program in Head and Neck Surgery  จากภาควิชาโสตฯ วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 🩺🩺

🌹 Congratulations to the first European fellow in Laryngology Head & Neck Surgery Division.

🌹 The Department of Otorhinolaryngology proudly congratulates Dr.Lorenzo Salvatore Solimeno from Italy 🇮🇹 on his graduation for the Fellowship Training Program in Head and Neck Surgery, Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital.

งานสัมมนา การทำวิจัยด้วยแบบจำลองการติดเชื้อในมนุษย์

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา การทำวิจัยด้วยแบบจำลองการติดเชื้อในมนุษย์

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 19:15 – 22:30 น.

ลงทะเบียน ฟรี!! ได้ที่ https://bit.ly/354Y4BN

อบรมผ่านระบบ ZOOM Application

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-419-6667 – 6670 หรือ 065-568-9200

ศูนย์เบาหวานศิริราช เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564

📢ศูนย์เบาหวานศิริราช เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital) รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564

 

🤝🏻โดยเป็นหลักสูตรร่วมสอนระหว่างสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเบาหวานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อมุ่งหวังผลิตบุคลากรผู้ให้ความรู้เบาหวาน (Certified Diabetes Educator) ที่มีความรู้และทักษะในการสอนและช่วยเหลือดูแลผู้เป็นเบาหวานแบบองค์รวม (Holistic Care)

 

หลักสูตรระยะเวลา 1 ปี (เรียนเฉพาะวันพฤหัสบดีและศุกร์) เรียนภาคทฤษฎีและภาคการศึกษาที่ 2 โดยรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์และในชั้นเรียนที่โรงพยาบาลศิริราชและที่หน่วยงานต้นสังกัด

——————————————–
📝ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 (โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา)

ดาวน์โหลดใบสมัคร:👉🏻https://bit.ly/3dXB7Cm

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช โทร. 02-419 9568-9 ต่อ 105 (คุณธาวินี)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2564

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และหน่วยบริหารการจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2564 (Update Diabetes Management and Holistic Care 2021) หัวข้อการประชุม “Challenging in Diabetes Management 2021”

ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2564 โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Siriraj LIVE) 

โดยเป็นหลักสูตรสำหรับอายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร เภสัชกร ผู้ให้ความรู้เบาหวาน และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน 

อัตราค่าลงทะเบียน 2,200 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

ลงทะเบียนผ่าน http://www1.si.mahidol.ac.th/division/conference/conference/sm_index.php?sm_id=978&menu=7&lang=TH&from=1
(รับจำนวนจำกัด) และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

ทั้งนี้ หากสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

(คุณธาวินี) เบอร์โทรศัพท์. 02 419 9568-9 ต่อ 105 หรือ e-mail: sidmcenter@gmail.com

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy)

📣  ขอเชิญส่งนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 📣

 

“พัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy)
และการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีพื้นฐาน”

 

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และเข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีพื้นฐาน โดยมีกระบวนการ ดังนี้

  1. เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ e-learning ก่อนเข้ารับการอบรมแบบ Intensive Course
  2. เข้ารับการอบรม Intensive Course
  3. สอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขึ้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกที่นี่

หลักสูตรสำหรับแพทย์ต่างชาติของภาควิชาโสตฯ

📢 ประกาศ 📢

ทางภาควิชาโสตฯ ได้เปิดหลักสูตรสำหรับแพทย์ต่างชาติ มี 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรปริญญาโท   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

2. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสำหรับแพทย์ต่างชาติ   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ 👇

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

(Semester 2) Course Schedule for SIAN611 Advanced Human Genetic

Course Schedule

SIAN611 Advanced Human Genetics: Credit 2 (2-0-4)

Semester 2: January 7 – May 3, 2019

Room 415, 4th fl, Srisavarindira building

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Students can see the details and download the course schedule 

📚 Click here to download the course schedule 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “From Molecules to Behavior — Using Systems Biology to Understand Brain Disorders”  

💡 ประกาศ 💡

ภาควิชาสรีรวิทยา จะจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง

“From Molecules to Behavior — Using Systems Biology to Understand Brain Disorders”  

โดย Professor Ingrid Y Liu, Ph.D., Institute of Medical Sciences, Tzu Chi University, Taiwan

ร่วมกับการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.3016.00 น.

 

❗ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ❗

สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อในลักษณะ exchange/dual program  ที่ Tzu Chi University, Taiwan

สามารถลงทะเบียนเพื่อพูดคุยและรับการสัมภาษณ์โดยตรงจาก Professor Ingrid Y Liu ตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็นเป็นต้นไป

📍 ณ ห้องประชุมดิถี  จึงเจริญ  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 13  📍

👉ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

👉ลงทะเบียนเข้ารับการสัมภาษณ์

**หมดเขตลงทะเบียนเข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมส่ง CV วันศุกร์นี้ (23 พฤศจิกายน 2561)**

หลักสูตรระยะสั้น Clinical Pharmacology

💡เปิดแล้ว💡
!!! หลักสูตรระยะสั้น “Clinical Pharmacology” !!!
โดย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
📝 เปิดรับสมัครวันนี้ – 21 ธันวาคม 2561
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-4199105