เปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ป.ตรี/โท จำนวน 4 อัตรา

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ป.ตรี/โท จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1.ด้านสารสนเทศ
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=8354
2.ด้านหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ต่างชาติระดับหลังปริญญา
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=8355
3. ด้านพัฒนาหลักสุตร
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=8356
4. ด้านบริหารจัดการหลักสูตร (ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน)
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=8357

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566
ทาง https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

งานบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกาย

The Silent Mentor: อาจารย์ใหญ่ คุณครู…ผู้ไม่มีลมหายใจ
.
อาจารย์ใหญ่ เป็นครูผู้ไร้ลมหายใจ
.
ตั้งใจอุทิศร่างกายของตนเองเป็นวิทยาทาน
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์
อาทิ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล แพทย์
ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ
.

จนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างประโยชน์และคุณค่าในการดูแลรักษาเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บไข้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้  งานบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกาย

💡Learning never ends!💡 Life-Long Learning with SSPO postgraduate program

💡Learning never ends!💡

Life-Long Learning with SSPO postgraduate program  

SSPO is opening the course online/onsite allowing all prosthetists and orthotists to participate outside the campus. Four subjects will be taught for Semester 1, Academic Year 2022. [August – December 2022]

📍100%Online Course list
1️⃣SIPO 545 Advanced Prosthetics and Orthotics    
2️⃣SIPO 503 Health Education in Prosthetics and Orthotics  
3️⃣SIPO 554 Critical Appraisal of Research Literature  
4️⃣SIPO 641 Integration of Rehabilitation Theory to Prosthetics and Orthotics

📲100% Online Teaching and Learning via Zoom Application


🗂Course detail: https://graduate.mahidol.ac.th/life-long/CourseList.php 

💡Online Application period: Now – August 2, 2022

เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้ารับการอบรม หลักสูตร IT Security Awareness และ หลักสูตร PDPA Awareness

🔐 เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้ารับการอบรม หลักสูตร IT Security Awareness และ หลักสูตร PDPA Awareness
 
📅 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ‼️
 
โดยมีขั้นตอนการเข้ารับการอบรม ดังนี้
 
1. ช่องทาง SivWORK ➡️ Portal (พอร์ทัล) ➡️ เลือกหลักสูตร IT Security & PDPA Awareness ➡️ Login Username / Password AD ตนเอง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หรือ ตรวจสอบข้อมูล User ผู้ใช้งานได้ทาง https://si-eservice3.si.mahidol.ac.th/selfservice/
 
2. Scan QR Code เข้าอบรม หลักสูตร IT Security Awareness และ Basic PDPA Awareness

เปิดรับสมัคร โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2022

โครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ตามเวลาประเทศสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนโดยสามารถศึกษารายละเอียด

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ admin2@asemduo.org

เปิดรับสมัครอาจารย์ ผู้ประสงค์ยื่นขอทุน 2565

มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครอาจารย์ผู้ประสงค์ยื่นขอทุน Scholarships for Ph.D. Student พ.ศ. 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มจำนวนของนักศึกษาปริญญาเอก พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาเอกสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลชั้นนำระดับนานาชาติ เช่น Scopus หรือ Web of Science เพื่อผลักดันการเลื่อนอันดับ Ranking ของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับบุคลากรที่สนใจส่งแบบฟร์มประวัติอาจารย์ผู้ยื่นขอทุนที่ผ่านการเห็นชอบและลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานมายังมหาวิทยาลัย https://bit.ly/3HH5SIa พร้อมทั้งส่งไปที่อีเมล benja.cho@mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

Ph.D. Program in Biomedical Sciences Doctor of Philosophy (International Program)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรกลางของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษา โดยหลักสูตรมีแผนการศึกษา 2 แบบ คือ

แบบ 1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว คือแบบ 1.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก และต้องเข้าร่วมโครงการ Joint Degree Program ร่วมกับมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of Glasgow)

แบบ 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ คือแบบ 2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และแบบ 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3nEMljt
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: E-mail: sibiomedsci@mahidol.edu
โทรศัพท์: 024196433

Franco – Thai Scholarship Program

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารด้านล่าง 👇👇

GRADUATE RESEARCH FORUM

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานและร่วมฟังใผู้เข้าประกวดการนำเสนอผลงานในงาน “Graduate Research Forum”

รอบ Deadline for abstract/manuscript submission: 1 ม.ค. – 5 มี.ค 67

รอบ Short presentation(All delegate): 28 พ.ค. 67

รอบ Full competition round: 6 มิ.ย. 67สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานหลังปริญญา: https://sites.google.com/view/sigradgrf/home

☎️ 02 419 6405 – 6

sigradgrf@gmail.com

@690ruyzx

รับสมัครด่วนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน

รับสมัครด่วน‼
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน🎓
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565
 
📆สมัครรอบที่ 1 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
 
คุณสมบัติ/เกณฑ์การรับสมัคร:
🔹เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์
🔹ในกรณีที่เป็นการรับทุนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาโท เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
🔹ในกรณีที่เป็นการรับทุนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
🔹มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครทุน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
คุณกานดา กุมพล หรือ คุณสลิลตา ขันติศีลชัย
โทร. 0 2419 6667-70 หรือ email: ddhfroffice@gmail.com
หรือ scan QR Code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม