BURN OUT CHALLENGE TRAINER ONLINE #3

ข่าวทั่วไป ข่าวโทเอก

โปรแกรมลดน้ำหนัก Online โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และการออกกำลังกาย เพื่อนักศึกษาในสังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

เปิดรับสมัครฟรี วันนี้ – 22 ตุลาคม 2564 รับจำนวนจำกัด