เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัค […]

Continue Reading

งานประชุมวิชาการ 30 Years of Siriraj Immunology: Collaborate, Integrate, Innovate to the Future เรื่อง “Autoimmunity in Diabetes: from Research to Clinical Application”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-13.30 น. ณ อาคารเฉลิม […]

Continue Reading

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2566 (Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2023))

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ […]

Continue Reading

“งาน MB science week 2023” งานแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) และผลงานวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

งาน MB science week 2023 งานแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึก […]

Continue Reading

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด (หลักสูตรภาคพิเศษ) เปิดรับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2566

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด (หลัก […]

Continue Reading

รับสมัครโครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 32

ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความร […]

Continue Reading