โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 33

the 2024 the Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Annual Meeting.

Mark your calendars and register for the 2024 the Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Annual Meeting.

Department of Pharmacology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
and
Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand
co-host the 45th Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Annual Meeting
under the theme “Bridging the Gap: Innovation and Translations in Pharmacology” scheduled between 15-17 May, 2024 at Mandarin Hotel, Bangkok.

This year we have international invited speakers from Australia, Hong Kong, Japan, Singapore, Thailand, UK and USA
talking about their expertise in various topics such as the Ethnopharmacological Approach to Drug Development, Translations in Precision Oncology,
and Pharmacological Frontiers for Elderly Populations.

Mark your calendars and register for our international meeting.
We look forward to see you at the meeting!

For more information, please visit our website: http://www.thaipharmacology.org/?page_id=1130

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม BGI-Siriraj Joint MSc, PhD & Postdoc Recruitment Talk

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ขอเชิญชวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย/นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) หรือผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม BGI-Siriraj Joint MSc, PhD & Postdoc Recruitment Talk ในวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.00-12.00น. ณ โถงชั้น12 อาคาร SiMR ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ www.sirirajgrad.com/bgi-siriraj
(จำกัดจำนวน 40 ที่นั่ง)

 

หลักสูตรใหม่ 2567: เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ป.โท สาขาวิชาการวิจัยศัลยศาสตร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยศัลยศาสตร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ)

เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัย และการรักษาโรคทางศัลยกรรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสุชีรา วิบูลย์สุข นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ 084 6623683 E-mail: msc.surresearch@gmail.com

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/surgery/version2/MasterOfScience/index.html

Link ภาควิชา/หน่วยงาน

ขอเชิญชวนทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความสนใจในด้านสรีรวิทยาการแพทย์

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญชวนทุกท่านทำแบบสอบถามในการให้ความเห็นเกี่ยวกับความสนใจในด้านสรีรวิทยาการแพทย์
ความเห็นของท่าน จะช่วยกำหนดทิศทางของหลักสูตร ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่สนใจในการศึกษาสรีรวิทยาในรูปแบบใหม่ และเพื่อประยุกต์ใช้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

*เชิญให้ความเห็นผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏในแผ่นภาพ หรือ ทางลิงก์ที่ได้แนบมานี้ https://forms.gle/T6g8JmTGLBKZ9bi98

Programs and Courses Recommendation System ใครที่อยากเรียนต่อป.โท-เอก ที่มหิดล แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเรียนหลักสูตรไหนดี ต้องลองใช้ระบบนี้!

ใครที่อยากเรียนต่อป.โท-เอก ที่มหิดล แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเรียนหลักสูตรไหนดี ต้องลองใช้ระบบนี้!

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับ Programs and Courses Recommendation System ระบบที่จะช่วยคัดเลือกหลักสูตรและคอร์สระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เหมาะกับอาชีพ skills และความสนใจของแต่ละคนได้

อยากรู้ว่าเป็นยังไงเข้ามาลองค้นหาหลักสูตรที่เหมาะกับคุณได้ที่ https://suggest-program.mahidol.ac.th

Welcome! Exchange student from Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technological University, Singapore (Mr. Sai Yan Pyay Aung)

Mr. Sai Yan Pyay Aung, Ph.D. student from Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technological University, Singapore have a research visit as part of a student exchange program during 1-8 December, 2023 at the Department of Biochemistry under the supervision of Assoc.Prof. Dr. Sakda Khoomrung.

รับสมัครนักศึกษาระดับป.โท/ป.เอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา 2567

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) ปีการศึกษา 2567
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2567

รายชื่อหลักสูตร ป.โท
https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/announce/cur_open_list.php?Level=m

รายชื่อหลักสูตร ป.เอก
https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/announce/cur_open_list.php?Level=d

ผู้สนใจสามารถสมัคร online ได้ที่ website บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล https://graduate.mahidol.ac.th/

โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น

Kumamoto University เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร “Educational Program for the extension of healthy life expectancy” และหลักสูตร “Educational Program for Advanced Research in Infectious Disease and AIDS” ภายใต้ทุน Japanese Government Scholarship (MEXT) 2024 ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น สำหรับการเข้าศึกษาต่อในเดือนตุลาคม 2567

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
http://www.medphas.kumamoto-u.ac.jp/en/medgrad/admissions_top/#link2
ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2566