เปิดลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รายวิชา RESEARCH METHODOLOGY IN BIOMEDICINE (SIID503)

เปิดลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รายวิชา RESEARCH METHODOLOGY IN BIOMEDICINE (SIID503)
เริ่มเรียน: 29 สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2567
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
LINE ID: @690ruyzx หรือ https://lin.ee/JhcXxly
Email: sigradstudy@gmail.com
โทร: 02 419 6405-6
———————
Open Now! SIID503 RESEARCH METHODOLOGY IN BIOMEDICINE
Course Duration: August 29th – November 28th, 2024
For more information
LINE ID: @690ruyzx or https://lin.ee/JhcXxly
Email: sigradstudy@gmail.com
Tel: 02 419 6405-6

“Professor Roongtam Ladpli’s Award” รางวัลยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพ จากการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Neuroscience and Brain Health 2024 และ การประชุมสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 27

ด้วยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ขอแจ้งข้อมูลรางวัลของนักศึกษาในหลักสูตร คือ Ms. Zhao Yuanyuan นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการแพทย์ ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ. ดร. นพ.สมพล เทพชุม ได้รับรางวัล “Professor Roongtam Ladpli’s Award” รางวัลยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพ จากการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Neuroscience and Brain Health 2024 และ การประชุมสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567

ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567
สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปีการศึกษา 2567
ดูรายละเอียดและสมัครทุนได้ที่
เปิดสมัครตั้งแต่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567
ทุนประเภทที่ 1
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 67)
★ ค่าลงทะเบียน (ตามอัตราที่จ่ายจริง ไม่เกินภาคการศึกษาละ 30,000 บาท)
★ เงินทุนรายเดือน
– ปริญญาโท 10,000 บาท
– ปริญญาเอก 15,000 บาท
——————————
Siriraj Graduate Scholarship 2024 (Type I) 1st Round
for the 1st year students in the academic year 2024 (Student ID 67)
More Information and Apply via
1 – 31 May 2024
Type 1
★Tuition Fee (No exceed than 30,000 Baht per Semester)
★Stipend
– Master Degree 10,000 Baht
– Doctoral Degree 15,000 Baht

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาการวิจัยศัลยศาสตร์  (หลักสูตรภาคพิเศษ)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาการวิจัยศัลยศาสตร์  (หลักสูตรภาคพิเศษ)

https://graduate.mahidol.ac.th/admission-apply/  (หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2567)

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัย และการรักษาโรคทางศัลยกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุชีรา วิบูลย์สุข นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ) โทรศัพท์ 02-4194947, 02-4194948  E-mail: msc.surresearch@gmail.com

Website  : https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/surgery/version2/MasterOfScience/index.html

CulturalTrip2024!

Unveil Ayutthaya’s Majesty: Exclusive Cultural Day Trip!

Join us on a captivating journey to Ayutthaya, the former capital of Thailand, steeped in rich history and breathtaking beauty.

– Explore magnificent temples like Wat Yai Chaimongkhon and  Wat Phananchoeng .

– Experience the vibrant Ayothaya Floating Market.

– Gain insights into Thailand’s past at the National Museum.

Limited spots available! Register by April 30th, 2024. via www.sirirajgrad.com/culturaltrip2024

This trip is open to:

Foreign graduate students

International Residents & Fellowships

Contact:

Email: sigradstudy@gmail.com

Phone: 02-419-6405-6

Don’t miss out on this unforgettable adventure!

สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไทย สามารถลงทะเบียนเป็น Staff/อาสาสมัคร ร่วมกับสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อช่วยเพื่อนๆชาวต่างชาติคอยแปล  (รับจำนวน 15 คน)

Mahidol Startup Thailand League 2024

𝐌𝐚𝐡𝐢𝐝𝐨𝐥 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒

มาโชว์ไอเดียสุดปัง แชร์นวัตกรรมสร้างสรรค์ พร้อมปั้นสู่การเป็นธุรกิจ !! ฟอร์มทีมนำเสนอผลงาน รับทุนพัฒนาต่อยอดในโครงการ “𝐌𝐚𝐡𝐢𝐝𝐨𝐥 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒” ”
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรี-เอก ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ และสนใจการเป็นผู้ประกอบการ เข้าร่วมแข่งขันบนเส้นทาง Startup ไปกับเรา ในโครงการ “ ” พร้อมชิงเงินทุนในการนำไปพัฒนาต่อยอดผลงาน
อย่ารอช้า ‼ คุณเองก็เป็น “ผู้ประกอบการ” ได้
รีบชวนเพื่อนมาสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 เมษายน 2567
สมัครเข้าร่วมโครงการ : https://forms.gle/nNvSu434GhqUbDQe8

ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 (Higher Education Innovation Awards 2024)

‍สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา ส่งผลงงานนวัตกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)” ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2567
‍สามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดรายละเอียดการส่งผลงาน QR codw ด่านล่างนี้…