งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

PlayPause
previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

คลิกที่นี่เพื่ออ่านทั้งหมด

“Professor Roongtam Ladpli’s Award” รางวัลยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพ จากการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Neuroscience and Brain Health 2024 และ การประชุมสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 27
ด้วยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ขอแจ้งข้อมูลรางวัลของนักศึกษาใน …
/
เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปีการศึกษา 2 …
/
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาการวิจัยศัลยศาสตร์  (หลักสูตรภาคพิเศษ)
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาการวิจัยศัลยศาสตร์  (หลักสูตรภาคพิเ …
/
CulturalTrip2024!
Unveil Ayutthaya’s Majesty: Exclusive Cultural Day Trip! Join us on a captivating journey to Ayuttha …
/

คลิกที่นี่เพื่ออ่านทั้งหมด

รับสมัครต้นสังกัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามโครงการของโรงเรียนแพทย์ศิริราช พ.ศ. 2567
รับสมัครต้นสังกัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามโครงการของโรงเรียนแพทย์ศิริราช พ.ศ. 2567 แพทย์ผู้ประสงค์จะข …
โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 33
ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 33 เปิดรับสมั …