โครงการประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ “Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้”

ข่าวโทเอก
ขอเชิญเข้าร่วมสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/MU_OLPC65 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณัฏฐาแก่นประกอบ นักวิชาการศึกษา กองบริหารการศึกษา โทร.02-849-4600