แบบสำรวจความต้องการการทำงาน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวศิษย์เก่า ข่าวโทเอก

✨ ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการการทำงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์ที่จะเป็นสื่อกลางในการช่วยประสานงานเกี่ยวกับการหางานให้แก่นักศึกษา จึงจัดทำแบบสำรวจนี้ขึ้น โดยจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อสำรวจการจ้างงานของผู้ประกอบการและจะดำเนินการจัดทำระบบจัดหางานสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

?สามารถร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ลิงก์นี้ หรือสแกน QR Code ได้เลย! https://bit.ly/2TRRBVx