รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา2567

ข่าวแพทย์

🔎รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา2567
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566

📌คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณทิตทุกสถาบัน
– ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
– มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและไม่กระทำผิดวินัยระหว่างการศึกษา
– คุณสมบัติในการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ต้นสังกัดและอิสระ

☎️สอบถามเพิ่มเติม คุณวันทนีย์ พุลสวัสดิ์
📞 086 064 257 8
LINE : wantanee2578