รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา

ข่าวโทเอก

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 3 อัตรา

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=7741