มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)

✨📌กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญนิสิต #นักศึกษา #ระดับปริญญาตรี และ #ระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงงานนวัตกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”
⏰ ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566⏰
🕹ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
⏰ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566⏰
👨‍🔬🕹⏰🔌ผู้สนใจที่จะส่งผลงงานเข้าร่วมประกวด จะต้องส่งเอกสาร ดังนี้
1. ลงทะเบียนส่งชื่อผลงานและข้อมูลโดยสรุป ทาง QR Code ด้านล่าง
2. จัดทำข้อเสนอโครงการส่งให้ วช. จำนวน 8 ชุด ส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3. ส่งข้อเสนอโครงการ ไฟล์สกุล .doc .pdf และรูปภาพนวัตกรรม ไฟล์สกุล .jpg, png
จำนวน 3-5 รูป มายัง E-mail: rinudom@nrct.go.th
***ทั้งนี้ ขอให้ผู้ส่งผลงานดำเนินการให้ครบทั้ง 3 ขั้นตอน***
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการส่งผลงานและแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ
ได้ที่ www.nrct.go.th หรือ https://1th.me/rWyeH
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2579 1370 – 9
– คุณไอยลดา ชนะชัย ต่อ 516
– คุณธนาเอก แปลงกาย ต่อ 516
– คุณรัชกรศ์ แสงอำไพ ต่อ 524
– คุณอรอนงค์ สิงห์บุบผา ต่อ 530

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *