ประชาสัมพันธ์วิชา Soft Skill จากบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวโทเอก

📣 มหิดลอาสาทำความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี
มหาวิทยาลัยมหิดล 📣

  ณ ชุมชนโรงเรียนวัดสุวรรณาราม นครปฐม    12.00 – 16.30 น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 👇