ประกาศเลื่อน “การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563”

ข่าวโทเอก

มหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดมากขึ้น และกระจายไปในวงกว้าง
เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว จะประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดทราบต่อไป