ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท 1 รอบที่ 2

ข่าวโทเอก
🌻🌻ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท 1 รอบที่ 2
ดูรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/…/1bVko2v3VUTYLSE7ygk2…/view…
*** กำหนดการทำสัญญารับทุนและการส่งใบเสร็จต่างๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง***
Shortlisted candidates for Siriraj Graduate Scholarship for academic year 2023 Type I (2nd round) https://drive.google.com/…/1bVko2v3VUTYLSE7ygk2…/view…
*** Scholarship contract date/payment submission will be announced soon ***