ทุน ” Women in STEM” เพื่อเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยหลังปริญญาเอก ( Fellowships Program)

ข่าวโทเอก
❤️‍🔥สมัครทุน ” Women in STEM” เพื่อเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยหลังปริญญาเอก ( Fellowships Program) ณ Aston University สหราชอาณาจักร หากสนใจสามารถ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 31 พ.ค 2566 🌟
ศึกษาเพิ่มเติมที่ :