งานประชุมวิชาการ 30 Years of Siriraj Immunology: Collaborate, Integrate, Innovate to the Future เรื่อง “Autoimmunity in Diabetes: from Research to Clinical Application”

ข่าวโทเอก
📅 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-13.30 น.
📍 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ (Hybrid conference)
✍️ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการได้ที่ https://sites.google.com/mahidol.edu/diabetes/
📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 96633 หรืออีเมล์ siim@mahidol.edu