งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เปิดลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รายวิชา RESEARCH METHODOLOGY IN BIOMEDICINE (SIID503)

เปิดลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รายวิชา RESEARCH METHODOLOGY IN BIOMEDICINE (SIID503) เริ่มเรียน: 2 …

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปีการศึกษา 2 …

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาการวิจัยศัลยศาสตร์  (หลักสูตรภาคพิเศษ)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาการวิจัยศัลยศาสตร์  (หลักสูตรภาคพิเ …

CulturalTrip2024!

Unveil Ayutthaya’s Majesty: Exclusive Cultural Day Trip! Join us on a captivating journey to Ayuttha …

Mahidol Startup Thailand League 2024

มาโชว์ไอเดียสุดปัง แชร์นวัตกรรมสร้างสรรค์ พร้อมปั้นสู่การเป็นธุรกิจ !! ฟอร์มทีมนำเสนอผลงาน รับทุนพัฒ …

ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 (Higher Education Innovation Awards 2024)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่อยู่ระหว่าง …

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทที่ 1 รอบที่ 5 และประเภทที่ 2 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทที่ 1 รอบที่ 5 และประเภทที่ 2 รอบที่ …

Bridging the Gap: Innovations and Translations in Pharmacology 45th

`!! FINAL DEADLINE EXTENSION ANNOUCEMENT !!` This is a *final call* for abstract/full paper submissi …

Student Exchange Program (Inbound Graduate Student)

Student Exchange Program (Inbound Graduate Student) Ph.D. students from Lee Kong Chian School of Med …