งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📣 ประกาศข่าวดีวันนี้ 📣

เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ที่สนใจจะเข้าอบรมทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills) ในโครงการอบรม

เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ (บรรยายไทย)”


🎙 บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม


📍 วันที่จัดอบรม: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 8:30 – 16:00 น.

📍 สถานที่จัดอบรม: ห้องประชุม 101 ชั้น 1 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


นักศึกษาสามารถ คลิกที่นี่เพื่อเข้าดูรายละเอียด และ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

‼ รับเพียง 100 คนเท่านั้น ‼