งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

Postgraduate admission 2019 Second Semester

Application period:
✅Thai Students: Aug 1, 2019 – Oct 10, 2019
✅International Students: Aug 1, 2019 – Sep 30, 2019

– More than 200 International and Thai Programs at Master’s and Doctoral level
– Scholarships and Research Funding Supports Available

Available Programs
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/

📘📚Online application
https://graduate.mahidol.ac.th/inter