งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

Online Active Recruitment from Mahidol University
Upgrade your skills to prepare for the world after Covid-19

Apply now!!! https://graduate.mahidol.ac.th/ActiveRecruitment2020/

By joining this active online recruitment, the prospective students have a chance to
– win scholarship and research funding support
– discuss with Program Directors about program information, tuition fees, and living cost
– discuss available short courses (course collect leading to a degree)

For more information, please contact – Email: gradinter@mahidol.ac.th
Inbox Facebook Messenger: Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

Image may contain: text