โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น

Kumamoto University เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร “Educational Program for the extension of healthy life expectancy” และหลักสูตร “Educational Program for Advanced Research in Infectious Disease and AIDS” ภายใต้ทุน Japanese Government Scholarship (MEXT) 2024 ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น สำหรับการเข้าศึกษาต่อในเดือนตุลาคม 2567

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
http://www.medphas.kumamoto-u.ac.jp/en/medgrad/admissions_top/#link2
ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2566