งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

💡Learning never ends!💡

Life-Long Learning with SSPO postgraduate program  

SSPO is opening the course online/onsite allowing all prosthetists and orthotists to participate outside the campus. Four subjects will be taught for Semester 1, Academic Year 2022. [August – December 2022]

📍100%Online Course list
1️⃣SIPO 545 Advanced Prosthetics and Orthotics    
2️⃣SIPO 503 Health Education in Prosthetics and Orthotics  
3️⃣SIPO 554 Critical Appraisal of Research Literature  
4️⃣SIPO 641 Integration of Rehabilitation Theory to Prosthetics and Orthotics

📲100% Online Teaching and Learning via Zoom Application


🗂Course detail: https://graduate.mahidol.ac.th/life-long/CourseList.php 

💡Online Application period: Now – August 2, 2022