งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📢📢 ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานและร่วมฟังใผู้เข้าประกวดการนำเสนอผลงานในงาน “Graduate Research Forum 2023”
📆 รอบ Deadline for abstract/manuscript submission: 3 ม.ค. – 3 มี.ค 66
📆 รอบ Short presentation: 31 พ.ค. 66
📆 รอบ Full oral presentation: 6 มิ.ย. 66
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานหลังปริญญา:
☎️ 02 419 6405-6 หรือ 📧 sigradgrf@gmail.com LINE: @690ruyzx
https://sites.google.com/view/grf2023/home