งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

Student Exchange Program (Inbound Graduate Student)

Ph.D. students from Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technological University, Singapore, have a research visit as part of a student exchange program during 4-12th December, 2023, at the Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.
 
Miss Goh Ker Yi Karlyn, and Miss Zhou Ruwen conduct in the Department of Microbiology under the supervision of Asst. Prof. Dr. Iyarit Thaipisuttikul.
Mr. Eric Lim Jit Kai conduct in the Department of Microbiology under the supervision of Lecturer Dr. Witchuda Kamolvit.
Mr. Sehwan Yoo conduct in the Department of Biochemistry under the supervision of Assoc.Prof. Dr. Sakda Khoomrung.
Mr. Chong Wei Jing conduct in the Department of Physiology under the supervision of Assoc. Prof. Dr. Narawut Pakaprot.
 
🇹🇭🇸🇬