งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

โปรแกรมลดน้ำหนัก Online โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และการออกกำลังกาย เพื่อนักศึกษาในสังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

เปิดรับสมัครฟรี วันนี้ – 22 ตุลาคม 2564 รับจำนวนจำกัด