งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

🎉 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดให้บริการระบบจองคิว
แก่ผู้ขอรับบริการ ล่วงหน้า ผ่าน Application “MU GRAD Q” 🎉

เพื่อให้บริการ สำหรับ…
✅ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม
✅ประวัตินักศึกษา
✅หลักฐานการศึกษา
✅วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
✅พิจารณาวารสาร / ประชุมวิชาการ
✅การสมัครเข้าศึกษา
✅รายงานตัวเข้าศึกษา
✅ขอเอกสาร / ทำบัตรนักศึกษา

⏩ ดาวน์โหลด Application ได้ที่ App Store หรือ Google play
⏩ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=news&t=6&id=003