งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📣 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วม 📣
โครงการ MU Grad อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งตามรอยพ่อ ครั้งที่ 3”
(Leaderships and management skills)

📅 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
ณ ป่าชายเลนคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
⏰ เวลา 08.00 น.-17.30 น.

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562
รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน เท่านั้น (นักศึกษาไทย 30 ท่าน นักศึกษาต่างชาติ 30 ท่าน)

👛 ค่าใช้จ่าย 300 บาทต่อท่าน ตลอดทั้งโครงการ

🔎 สามารถสมัครและสอบถามข้อมูลได้ที่ : Professional Skills Development