งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📣📣ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วม..
โครงการอบรมเรื่อง การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์
(Information technology skills)

วิทยากร : พันตำรวจโท พัฒนะ ศุกรสุต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

📅 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
⏰ เวลา:08.30 – 12.00 น.
📌 ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/softskills/th/project.php?side_id=04&&proj_rn=01&&proj_id=GRSKI019