งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📣 ขอเชิญ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
โครงการอบรมหัวข้อ “บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ”

👨‍💼วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภา ปีติสันต์ วิทยาลัยการจัดการ

⌚ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
เวลา:13.00 – 16.00 น.

📌ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

🧾ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/softskills/th/project.php?side_id=02&&proj_rn=01&&proj_id=GRSKC050

📞สอบถามรายรายละเอียด​ 0​ 2441 4125​ ต่อ​ 600-605