งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📣  ขอเชิญส่งนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 📣

 

“พัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy)
และการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีพื้นฐาน”

 

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และเข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีพื้นฐาน โดยมีกระบวนการ ดังนี้

  1. เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ e-learning ก่อนเข้ารับการอบรมแบบ Intensive Course
  2. เข้ารับการอบรม Intensive Course
  3. สอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขึ้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกที่นี่