งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

โครงการค่ายผู้นำนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564
ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ควรเป็นอย่างไรในฐานะบัณฑิตศึกษาศิริราช”

เพื่อจัดหาตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าเป็นคณะทำงานในสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา 2564

ดำเนินโครงการในรูปแบบออนไลน์ ระบบ ZOOM
วันเสาร์ที่ 19 มิ.ย. 64 เวลา 09:00-12:00 น.

📝 ลงทะเบียนได้ที่ QR Code: เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง Email ต่อไป

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02 – 4196405 (คุณอภิสิทธิ์)
Email: sigradstudy@gmail.com