งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

รายวิชา SIID504: Communication and Informatics in Biomedicine

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 30 พ.ย. – 11 ธ.ค. 63 ผู้ที่สนใจสามรถสมัครได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/39gRDLV

ตารางเรียนเริ่มตั้งแต่ ม.ค. – มี.ค. 64 (วันพุธ บ่าย) 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
02 419 6405-6 หรือ sigradstudy@gmail.com