งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📝เปิดลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รายวิชา RESEARCH METHODOLOGY IN BIOMEDICINE (SIID503)
📅เริ่มเรียน: 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
🟩 LINE ID: @690ruyzx หรือ https://lin.ee/JhcXxly
📩 Email: sigradstudy@gmail.com
📱 โทร: 02 419 6405-6