เปิดลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รายวิชา RESEARCH METHODOLOGY IN BIOMEDICINE (SIID503)

เปิดลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รายวิชา RESEARCH METHODOLOGY IN BIOMEDICINE (SIID503)
เริ่มเรียน: 29 สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2567
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
LINE ID: @690ruyzx หรือ https://lin.ee/JhcXxly
Email: sigradstudy@gmail.com
โทร: 02 419 6405-6
———————
Open Now! SIID503 RESEARCH METHODOLOGY IN BIOMEDICINE
Course Duration: August 29th – November 28th, 2024
For more information
LINE ID: @690ruyzx or https://lin.ee/JhcXxly
Email: sigradstudy@gmail.com
Tel: 02 419 6405-6