เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาการวิจัยศัลยศาสตร์  (หลักสูตรภาคพิเศษ)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาการวิจัยศัลยศาสตร์  (หลักสูตรภาคพิเศษ)

https://graduate.mahidol.ac.th/admission-apply/  (หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2567)

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัย และการรักษาโรคทางศัลยกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุชีรา วิบูลย์สุข นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ) โทรศัพท์ 02-4194947, 02-4194948  E-mail: msc.surresearch@gmail.com

Website  : https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/surgery/version2/MasterOfScience/index.html