เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม BGI-Siriraj Joint MSc, PhD & Postdoc Recruitment Talk

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ขอเชิญชวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย/นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) หรือผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม BGI-Siriraj Joint MSc, PhD & Postdoc Recruitment Talk ในวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.00-12.00น. ณ โถงชั้น12 อาคาร SiMR ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ www.sirirajgrad.com/bgi-siriraj
(จำกัดจำนวน 40 ที่นั่ง)