งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

💡เปิดแล้ว💡
!!! หลักสูตรระยะสั้น “Clinical Pharmacology” !!!
โดย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
📝 เปิดรับสมัครวันนี้ – 21 ธันวาคม 2561
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-4199105