งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📆เปิดสมัครตั้งแต่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
📝ทุนประเภทที่ 1
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1
ค่าลงทะเบียน (ตามอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาคปกติ)
เงินรายเดือน
– ปริญญาโท 6,000 บาท
– ปริญญาเอก 12,000 บาท
📝ทุนประเภทที่ 2
(ชั้นปีที่ 2-3 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท)
(ชั้นปีที่ 2-4 สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก)
ค่าลงทะเบียน (ตามอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาคปกติ)
เงินรายเดือน
– ปริญญาโท 6,000 บาท
– ปริญญาเอก 12,000 บาท
ดูรายละเอียดและสมัครทุนได้ที่
👉🏻 คลิกที่ https://bit.ly/38KfyBd
📆 เปิดสมัครตั้งแต่ 1 – 28 สิงหาคม 2564
📝 ทุนประเภทที่ 1
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1
ค่าลงทะเบียน (ตามอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาคปกติ)
เงินรายเดือน
– ปริญญาโท 6,000 บาท
– ปริญญาเอก 12,000 บาท
📝 ทุนประเภทที่ 2
(ชั้นปีที่ 2-3 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท)
(ชั้นปีที่ 2-4 สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก)
ค่าลงทะเบียน (ตามอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาคปกติ)
เงินรายเดือน
– ปริญญาโท 6,000 บาท
– ปริญญาเอก 12,000 บาท