งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา